Służba cywilna - szkolenia

 

1. „Ocena okresowa członków korpusu służby cywilnej”

Celem  szkolenia jest:

  • Doskonalenie umiejętności z zakresu przeprowadzania oceny okresowej zgodnie z art.81 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej.
  • Doskonalenie umiejętności przeprowadzania rozmowy oceniającej oraz przekazywania pozytywnej i negatywnej informacji zwrotnej.
  • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie w trudnymi sytuacjami i relacjami.
  • Doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami własnymi oraz osób ocenianych.


Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów personalnych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie oceny okresowej i ma charakter praktycznego warsztatu.


 

2. "Opis i wartościowanie stanowisk w służbie cywilnej"

Celem szkolenia jest:
 

  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania procedury i konstrukcji opisu stanowisk wg zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
  • Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania procedury  wartościowania  stanowisk w służbie cywilnej wg zarządzenia nr 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2011 r. w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej.
  • Uzyskanie wiedzy na temat zadań i uprawnień zespołu wartościującego w procesie wartościowania stanowisk w służbie cywilnej.
  • Doskonalenie praktycznej umiejętności sporządzania i weryfikowania opisów wyższych oraz wartościowania tych stanowisk poprzez praktyczne ćwiczenia opierające się na rzeczywistych stanowiskach pracy funkcjonujących w urzędzie.

 Szkolenie przeznaczone jest dla osób z działów personalnych oraz osób odpowiedzialnych za opis i wartościowanie stanowisk w urzędzie i ma charakter praktycznego warsztatu.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail w sprawie szczegółowych informacji dotyczących zakresu programu, organizacji oraz kosztu szkolenia.
 

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator