Sprzedaż i obsługa klienta

Proponowane szkolenia:

1. Profesjonalna obsługa klienta
Celem szkolenia jest kształtowanie postawy otwartości na klienta i świadomości posiadania osobistego wpływu na tworzenie wizerunku Firmy, nabycie praktycznych umiejętności profesjonalnej obsługi klienta, posługiwania się językiem korzyści, asertywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Zagadnienia:
• Rola autoprezentacji w tworzeniu wizerunku
• Zasady obsługi klienta
• Skuteczna komunikacja z klientem, sztuka aktywnego słuchania
• Komunikacja niewerbalna
• Asertywność w obsłudze klienta
• Telefon – narzędzie kreujące pozytywny wizerunek


2. Telefon – skuteczne narzędzie obsługi klienta w firmie
Celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności komunikowania się przez telefon, uświadomienie roli głosu jako narzędzia wyrażającego emocje, przekazującego treść wypowiedzi, budującego pozytywny wizerunek Firmy.

Zagadnienia:
• Specyfika komunikowania się przez telefon
• Głos – podstawowe narzędzie w rozmowie telefonicznej
• Dobór treści i formy przekazu do celów rozmowy
• Fazy rozmowy telefonicznej
• Zasady komunikacji – formułowanie skutecznej i sugestywnej wypowiedzi, słuchanie klienta, zadawanie pytań
• Techniki asertywne w obsłudze telefonicznej
• Analiza i doskonalenie indywidualnych predyspozycji i umiejętności


3. Negocjacje
Celem szkolenia jest poznanie zasad skutecznych negocjacji, taktyk negocjacyjnych, praktyczne doskonalenie umiejętności negocjacyjnych uczestników.

Zagadnienia:
• Warunki skutecznych negocjacji
• Rodzaje negocjacji
• Wyznaczniki sytuacji negocjacyjnej
• Metody i narzędzia w negocjacjach
• Taktyki negocjacyjne
• Symulacje negocjacji w oparciu o realne sytuacje uczestników


 

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator