Umiejętności osobiste

Proponowane szkolenia:

1. Skuteczna komunikacja
Celem szkolenia jest doskonalenie indywidualnych umiejętności komunikowania się z innymi – zbudowanie świadomości znaczenia sprawnej komunikacji w relacjach zawodowych (z uwzględnieniem werbalnych i niewerbalnych aspektów komunikacji).

Zagadnienia:
• Psychologia kontaktów interpersonalnych – wpływ osobowości na relacje z innymi
• Techniki komunikacji: odzwierciedlanie, parafrazowanie, jasne wyrażanie oczekiwań, wyrażanie uznania, konstruktywna krytyka, przyjmowanie krytyki
• Rola pytań w budowaniu relacji z innymi
• Bariery komunikacji interpersonalnej
• ABC języka ciała – jak odczytywać sygnały ciała rozmówcy
• Wpływ postrzegania rzeczywistości na komunikację


2. Asertywność w życiu zawodowym
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych.

Zagadnienia:
• Co to jest asertywność - zasady zachowania asertywnego
• Pojęcie granic osobistych – wyznaczanie granic własnych, respektowanie granic innych ludzi
• Wyrażanie oczekiwań w jasny i bezpośredni sposób, asertywna odmowa, wyrażanie i przyjmowanie krytyki, konstruktywna pochwała
• Asertywność w pracy
• Ćwiczenie umiejętności asertywnych w relacjach z klientami, pracownikami


3. Autoprezentacja i wywieranie wpływu – efektywne prowadzenie zebrań, spotkań
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o sztuce profesjonalnych wystąpień, umiejętności efektywnego osiągania zamierzonych celów i kreowania pozytywnego wizerunku własnej osoby.

Zagadnienia:
• ABC języka ciała: podstawowe gesty i postawy
• Umiejętność odczytywania znaczeń języka ciała w relacjach z innymi
• Autoprezentacja – o czym mówi moje ciało
• Świadome wywieranie wpływu na innych
• Operowanie głosem - ćwiczenia
• Przygotowanie konspektu wystąpienia
• Trema – jak sobie z nią radzić


4. Skuteczne techniki walki ze stresem
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy o mechanizmach powstawania stresu, poznanie własnego organizmu pod kątem wrażliwości na stres oraz poznanie i wybór technik antystresowych odpowiednich dla każdego z uczestników.

Zagadnienia:
• Stres i wypalenie
• Ja i stres - autodiagnoza
• Pozytywne i negatywne aspekty stresu – kiedy i jak go wykorzystać
• Elementy treningu antystresowego
• Techniki szybkiego relaksowania się i usuwania napięć
• Mój plan działania – opracowanie indywidualnej ścieżki pracy w zakresie radzenia sobie ze stresem


5. Zarządzanie sobą w czasie
Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących organizacji pracy własnej i współpracowników; podniesienie efektywności pracy poprzez nabycie umiejętności określania priorytetów, wyznaczania celów, planowania i organizacji pracy w zespole; poznanie technik antystresowych pomagających zregenerować siły i zachować dystans emocjonalny w trudnych sytuacjach.

Zagadnienia:
• Znaczenie czasu i rola zarządzania własnym czasem
• Analiza dotychczasowego stylu pracy
• Wyznaczanie celów (SMART, analiza SWOT)
• Istota i rodzaje planowania
• Ustalanie priorytetów, podejmowanie decyzji
• Zasady dobrej organizacji pracy
• Stres a efektywność pracy


6. Trening twórczego myślenia
Celem szkolenia jest rozwijanie zdolności twórczego myślenia, podejmowania decyzji, poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań problemów i zadań a także rozpoznawania osobistych zasobów kreatywności

Zagadnienia:
• Czym jest twórcze myślenie?
• Podstawowe zasady twórczego myślenia
• Etapy procesu twórczego
• Rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
• Metody i techniki generowania kreatywnych pomysłów
 

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator