Doradztwo płacowe

 W ramach doradztwa płacowego HR Invent oferuje następujące usługi:

 • wartościowanie stanowisk
 • stworzenie strategii wynagrodzeń (krótkotrminowe bodźce - short-term incentives, długoterminowe systemy wynagrodzeń - long-term rewards)

Optymalne pakiety płacowe pozwalają także:

 • przyciągnąć do firmy pożądanych kandydatów,
 • utrzymać zespół,
 • podnieść  zaangażowanie pracowników,
 • poprawić wyniki finansowe organizacji,
 • osiągnć równowagę pomiędzy kosztami, wynagrodzeniami a efektywnoścą organizacji.

HR Invent dostosowuje narzędzia płacowe do potrzeb firm i oczekiwań pracowników. Oferujemy rozwiązania systemowe, obejmujące wszystkich zatrudnionych lub wybrane grupy pracowników tj. np. przedstawiciele handlowi, kierownicy.

Projektując systemy wynagrodzeń, bierzemy pod uwagę:

 • specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • rynkową i wewnątrzfirmową wartość stanowisk,
 • opinie kadry menedżerskiej i pracowników,
 • opinie organizacji pracowniczych.

 

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator