Outplacement

Outplacement (tzw. zwolnienia monitorowane) to program, którego głównym celem jest złagodzenie skutków, jakie niosą ze sobą zwolnienia, zarówno dla pracowników, jak i dla całej firmy. Program przygotowujemy z myślą o zwalnianych pracownikach, którym pomaga się w sprawnym wejściu na zewnętrzny rynek pracy i pokonaniu stresu, wywołanego utratą dotychczasowego zatrudnienia. Efekty outplacementu są dostrzegalne w skali całej firmy - program ma bezpośredni, pozytywny wpływ na pracowników pozostających w firmie, zakładowe organizacje związkowe, kierownictwo firmy oraz bezpośrednie otoczenie firmy. Służy uspokojeniu napięć związanych ze zwolnieniami, utrzymaniu tempa zmian organizacyjnych oraz poprawie morale pozostającej załogi.

Program Outplacementu może obejmuje:

  • doradztwo zawodowe i psychologiczne
  • szkolenia adaptacyjne
  • bezpośrednie poszukiwanie ofert pracy

HR Invent oferujemy swoim Klientom programy outplacementowe. Ich celem jest pomoc firmom w przeprowadzeniu zwolnień pracowników. Outplacement skierowany jest głównie do tych firm, które z powodów ekonomicznych lub innych podejmują decyzje o zwolnieniach pracowników. Programy outplacementu stanowią rzeczywiste wsparcie dla zwalnianych pracowników.

HR Invent oferuje usługi outplacementu w dwóch rodzajach:

  • indywidualnym
  • grupowym

Podczas gdy outplacement indywidualny skupia się na pomocy pojedynczym pracownikom zwalnianym z firmy, outplacement grupowy warto jest przygotować, kiedy konieczne jest jednorazowe zwolnienie grupy pracowników.
 

 

Copyright (c) 2009 HRInvent.pl Projekt: BxM Multimedia | BxM Administrator